Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Email školy: spojs @ nextra.sk
Telefón: spojovateľ : 02 45 943 321

sekretariát: 02 45 943 062
mobil vrátnica: 0917 323 258
Adresa školy: Ul. SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
DIČ: 2022503923
Číslo účtu: 7000473651/ 8180
IBAN je SK29 8180 0000 0070 0047 3651
SK2981800000007000473651
Potravinový účet: 7000473707/ 8180
IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
SK6981800000007000473707
web školy: www.spojsivanka.sk
Google Maps: https://goo.gl/maps/hQPpDZNZwot