Stredná odborná škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

 

Navigácia

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede II.PMŠ-ECH

Študent Predmet Úroveň
Veronika Grman teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Petra Havlovičová teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Stanislava Katráková teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Eva Kubalová teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Róbert Láslo teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Jana Mátyusová teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Aneta Rechtorovičová teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Pavol Zagata teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018