Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

 

Navigácia

Naše odbory

Ponuka našich študijných a učebných odborov

Študijné odbory:

Denné štúdium absolventov ZŠ - 4-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou

4210 M agropodnikanie 17 chov koní a jazdectvo                                               4210_M_agropodnikanie-CHKJ-.pdf
4210 M agropodnikanie 18 kynológia                                                                4210_M_agropodnikanie-KYN-.pdf
4215 M rybárstvo                                                                                           4210_M_agropodnikanie-rybar-(1).pdf
4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 04 drobnochov                                4336_M_vet.zd.a hyg.pdf
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 00 logistika v doprave                           3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.pdf
6352 M obchod a podnikanie                                                                            6352_M_obchod_a_podnikanie.pdf
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka                                                                 4553 K podnikateľ_pre_rozvoj_vidieka.pdf
 
Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov - 2-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou
 
4512 L poľnohospodárstvo                                                                               4521_L_lesne_hospodarstvo_a_polnoh..pdf
4521 L lesné hospodárstvo
 
Pomaturitné štúdium - denné kvalifikačné -  2-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou
4210 N agropodnikanie 17 chov koní a jazdectvo                                                4210_N_agropodnikanie.pdf
Pomaturitné štúdium - externé -  2-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou
4210 N agropodnikanie 17 chov koní a jazdectvo                                              
4210 N agropodnikanie 18 kynológia                                           
4215 N rybárstvo    
                                          

Učebné odbory:

Denné štúdium absolventov ZŠ - 3-ročné štúdium končiace záverečnou skúškou

4578 H rybár                                                                                                    4578_H_rybar.pdf
4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo                                                           4580_H_chovatel.pdf
4565 H lesokrajinár                                                                                            4562_H_lesokrajinar.pdf
4575 H mechanizátor lesnej výroby                                                                      4575_H_mechanizator_lesnej_vyroby.pdf