• Ponuka našich študijných a učebných odborov

    • Študijné odbory:

     Denné štúdium absolventov ZŠ - 4-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou

     4210 M agropodnikanie 17 chov koní a jazdectvo                                              4210_M_agropodnikanie-CHKJ-.pdf
     4210 M agropodnikanie 18 kynológia                                                                4210_M_agropodnikanie-KYN-.pdf
     4212 M rybárstvo a vodný manažment                                                             4210_M_agropodnikanie-ryb-.pdf
     4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 04 drobnochov                                4336_M_vet.zd.a hyg.pdf
     4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 03 chov cudzokrajných zvierat
     4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 05 chov psov
     3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 00 logistika v doprave                      3760_M_prevadzka_a_eko.a_dopravy.pdf
     6352 M obchod a podnikanie                                                                            6352_M_obchod_a_podnikanie.pdf
                                                       
     Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov - 2-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou
      
     4512 L poľnohospodárstvo                                                                               4521_L_lesne_hospodarstvo_a_polnoh..pdf
     4521 L lesné hospodárstvo
      
     Pomaturitné štúdium - externé -  2-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou
     4210 N agropodnikanie 17 chov koní a jazdectvo                                                4210_N_agropodnikanie.pd                                4210 N agropodnikanie 18 kynológia                                           
     4215 N rybárstvo    
                                               

     Učebné odbory:

     Denné štúdium absolventov ZŠ - 3-ročné štúdium končiace záverečnou skúškou

     4578 H rybár                                                                                                    4578_H_rybar.pdf
     4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo                                                           4580_H_chovatel.pdf
     4565 H lesokrajinár                                                                                            4562_H_lesokrajinar.pdf
     4575 H mechanizátor lesnej výroby                                                                      4575_H_mechanizator_lesnej_vyroby.pdf