• Ochrana osobných údajov

    • CUBS plus, s.r.o.

     Mudroňova 29,

     040 01 Košice

      

     tel. kontakt/kancelária: 0918/434-374

     e-mail: oou@cubsplus.sk

     -----------------------------------------------------

     PhDr. Jana GéciováMBA

     konateľ, garant, spracovateľ, školiteľ, audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013

     --------------------------------

      

            Kliknite na link:  cl.13_GDPR.pdf